cs:7.3:adm:start

Administrátorská příručka

Tato příručka slouží jako step-by-step návod administrátorům pro běžné úkony v grafickém rozhraní CzechIdM. Neklade si za cíl vyčerpávajícím způsobem popsat funkcionalitu systému CzechIdM.

Probíhá revize a převod dat a postupné doplňování snímků obrazovky, proto chybějící obrázky není nutné hlásit jako chybu.

Grafické rozhraní CzechIdM